Znak a vlajka městské části Praha 20

Znak a vlajka (prapor) byly MČ Praha 20 uděleny až rozhodnutím předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky č. 33 ze dne 11. července 2019, ale původ těchto symbolů i doba používání je starší.

V souvislosti s povýšením obce Horní Počernice (ke dni 1. ledna 1969) na město bylo možné vytvořit a přijmout heraldický znak. Tak se stalo dne 26. dubna 1972, kdy byl tehdejším vedením města schválen návrh znaku od architekta Bohumíra Šimka.

Vedle heraldického znaku užívá městská část Praha 20 i vlastní logo s motivem koně.

Tento znak zůstal v platnosti i poté, co se město stalo v roce 1974 částí Prahy. Na rozdíl od současné podoby znaku městské části byla tehdy ve štítě nad černým koněm ještě zlatě (tj. žlutě) lemovaná červená pětihrotá (tj. pěticípá) hvězda, vyjadřující „socialistický rozkvět města“. Ta byla pochopitelně po změně režimu v roce 1989 ze znaku vypuštěna, jako i v případě jiných městských znaků.

Znak městské části

Blason znaku: Ve stříbrno-červeně šikmo děleném štítě černý kůň se zlatou zbrojí a uzděním skákající přes tři volné zlaté obilné klasy, prostřední se dvěma, krajní s vnějším listem.

Ikonografický (historický) význam navrženého obecního znaku je následující: Heroldské (tj. geometrické) stříbrno-červené šikmé dělení štítu znaku představuje staré české královské a zemské barvy – bílou a červenou bikolóru, odvozenou ze stříbrného, tj. bílého českého lva v červené poli a stříbrno/bílo-červeně šachované moravské orlice v modrém poli. Obecné figury tří zlatých (tj. žlutých) obilných klasů jasně evokují zemědělský ráz tří původních, v minulém století spojených vsí (Horní Počernice, Chvaly, Xaverov) a obecná figura černého koně je připomínkou zdejšího významného chovu koní (v Xaverově) i narážkou na černou barvu v názvu Horních Počernic.

Vlajka městské části

Vexilologický popis vlajky (praporu): List tvoří tři vodorovné pruhy, černý, červený a bílý. V červeném pruhu černý kůň se žlutou zbrojí a uzděním skákající přes tři volné žluté obilné klasy, prostřední se dvěma, krajní s vnějším listem. Poměr šířky k délce listu je 2:3.

Na stožár vztyčovaná vlajka, nebo prapor pevně spojovaný s žerdí, představuje klasickou vexilologicko-heraldickou vlajku (prapor), jejíž barvy trikolóry vychází z hlavních tinktur znaku, přičemž jeho tzv. obecné figury (koně a obilných klasů) se opakují v prostředním pruhu. Horní černý pruh je navíc tzv. mluvícím znamením, vyjadřujícím název Počernice (tj. ves „Počerného“ čili „poněkud černého“), ve smyslu známé latinské sentence „nomen omen = jméno znamení“. Výhodou takové vlajky (praporu) je její nezaměnitelnost s jinými a snadná identifikovatelnost, že náleží k dotyčnému znaku. Neboť u vexilologických vlajek (praporů), tvořených pouze geometricky uspořádanými barevnými plochami, viz např. státní vlajky, je dosažení originality mnohem obtížnější, třebaže „jednoduché“ vlajky jsou z povahy věci opticky a esteticky velmi výrazné a často zdařilé.

Prapor Horních Počernic ve velkém znaku hlavního města Prahy (viz šipka).

Zajímavý původ má také vlajka této pražské městské části, která vznikla v dané podobě černo-červeno-bílé trikolóry (v tomto čestném pořadí pruhů shora dolů či zleva doprava) díky velkému znaku hlavního města Prahy z roku 1991, podle jednoho z historických praporů městských částí, tzv. klenotů na (krajních) přilbách tohoto znaku Prahy. Prapor Horních Počernic zde vidíme u předních tlap českého lva prostřední přilby. Tento černo-červeno-bílý prapor byl tedy v souvislosti s žádostí městské části o zákonné udělení (potvrzení) vlajky (v roce 2019) již jen doplněn o znakové figury koně a obilných klasů (ze štítu), stejně tak byl potvrzen a udělen i stávající znak (z roku 1972), samozřejmě bez (socialistické) hvězdy.

Více informací o MČ Praha 20 získáte zde.
Základní informace o vědních oborech – heraldice a vexilologii si můžete přečíst zde.