Znak a vlajka obce Rudolec

Znak a vlajka obce Rudolec

Obec Rudolec se nachází v malebném Kraji Vysočina v okrese Žďár nad Sázavou. Okolní ráz krajiny je typický zajímavým výhledem do rybniční pánve u Bohdalova, který lemuje členité panorama Žďárských vrchů. Není proto divu, že bylo toto místo odedávna vyhledáváno malíři a zdejší romantická zákoutí tak můžeme obdivovat v mnohých krajinomalbách.
Obec byla pravděpodobně založena počátkem 14. století iniciativou měřínského proboštství třebíčského kláštera. První písemná zmínka pochází z roku 1369, kdy panství vlastnil vladycký rod Šabartů z Rudolce, jenž měl v erbu obloukovou pilu. Dalším z významných vlastníků obce byl rod Chorustenských z Malovar, který zde působil v 16. století.

Tvorba komunálních symbolů (znaku a vlajky) pro obec Rudolec vychází z jednoznačného zadání obce zohlednit a společně použít výrazné znakové figury z rodových erbů vladyků Šabartů z Rudolce a Chroustenských z Malovar, včetně motivu vyjadřujícího četné okolní rybníky.

Znak obce

Blason znaku: V červeno – modře vlnitě děleném štítě nahoře zlatá oblouková pila se stříbrným ozubeným listem, dole dvě zlatá račí klepeta.

Obecní znak je vlnitě dělený, tvoří tak dvě barevně samostatná pole pro jednotlivé figury z erbů někdejších významných vrchností. Vlnité dělení štítu a modrá barva dolního pole štítu pak jednoznačně evokuje v katastru obce pramenící Bohdalovský potok napájející místní rybníky. V naší heraldice výjimečnou tzv. obecnou figuru obloukové pily nosil v erbu rod Šabartů z Rudolce, stojících u středověkých počátků obce. Proto je oblouková pila ve vhodných tinkturách zlatého a stříbrného kovu použita v horním červeném poli štítu.
Obecní figura račích klepet je převzata z erbu Chroustenských z Malovar, majitelů Rudolce v 16. století, kteří přestavěli zdejší tvrz na renesanční zámek. Symbolicky tak klepeta doplňují motiv vody, vyjádřený dolní modrou polovinou štítu návrhu obecního znaku.

Vlajka obce

Vexilologický popis vlajky: List tvoří dva vodorovné pruhy, červený a zvlněný modrý se třemi vrcholy a čtyřmi prohlubněmi. V červeném pruhu žlutá oblouková pila s bílým listem, v modrém pruhu přivrácená vztyčená žlutá račí klepeta. Poměr šířky k délce listu je 2:3.

Návrhem nových symbolů to pouze začíná. Ukázka realizace vyšívaných symbolů – znaku a vlajky obce Rudolec.

Vyšívané symboly obce Rudolec.
Vyšívané symboly obce Rudolec.

Základní informace o vědních oborech – heraldice a vexilologii si můžete přečíst zde.