Znak a vlajka obce Hajany

Znak a vlajka obce Hajany

Kompozice znaku je za uplynulá léta v obci již natolik známá a vžitá, že jí nebylo vhodné výrazněji měnit. Tvůrce původní kresby žel nevyužil historického znamení listnatého stromu, zřejmě lípy, na pečeti s opisem „OBEC HAGANI 1733“.

Při tvorbě návrhu komunálních symbolů  vycházím z obcí již několik let neoficiálně užívaného staršího návrhu z dílny Miroslava Pavlů, který vhodně graficky upravuji, blasonuji a historizuji.

Znak obce

Blason znaku: V modro-červeně děleném štítě vyrůstá nahoře stříbrný lev s červenou zbrojí, dole spodní polovina zlaté lilie.

Heraldická (tzv. obecná) figura stříbrného lva v horním modrém poli děleného štítu se vztahuje ke stavitelům zdejšího zámku a byla převzata (z prvního a čtvrtého pole čtvrceného štítu) erbu Matyáše rytíře Smetany, od roku 1790 majitele panství. Lev je též v erbech Kašniců z Weinbergu a Hájků z Waldstätten, předchozích vlastníků. Červená zbroj lva v heraldice označuje společně jeho jazyk a drápy. Ocas je ozdobený tak, aby evokoval lípu ze staré obecní pečeti. Původně patřily Hajany, od první písemné zprávy z roku 1323, klášteru premonstrátek v Dolních Kounicích, ale mezi léty 1330 až 1714 klášteru cisterciaček na Starém Brně. Symbolikou společnou oběma řádům, bývalé vrchnosti, je heraldická lilie, ta je totiž jedním z atributů Panny Marie, jejímuž Nanebevzetí je zasvěcena i místní kaple. Druhou (tzv. obecnou) heraldickou figurou obecního znaku je proto zlatá lilie v červeném (dolním) poli děleného šítu. Obě figury (lva i lilie) jsou tzv. vyrůstající, čili viditelné jsou pouze jejich poloviny, v případě lva logicky horní, u lilie dolní.

Vlajka obce

U takto výrazného znaku (jehož kresba se může autorskou stylizací v průběhu času měnit a mírně lišit, ale blasonem definovaná podstata zůstává) je logické, že i návrh (na stožár vztyčované) vlajky nebo praporu (spojeného s žerdí) opakuje všechny výše popsané figury i tinktury jejich převedením ze štítu do listu vlajky (praporu) o stranovém poměru šířky k délce 2:3 (dle státní vlajky České republiky). V případě popisu vlajky (praporu) se však nemluví o stříbrné a zlaté tinktuře kovu (tak jako na hmotově pevném štítě), ale bílé a žluté barvě (vlající) tkaniny.

Základní informace o vědních oborech – heraldice a vexilologii si můžete přečíst zde.