Znak a vlajka obce Librantice

Znak a vlajka (prapor) byly Libranticím uděleny rozhodnutím předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky č. 8 ze dne 3. května 2018.

První písemná zpráva o Libranticích pochází z roku 1496, kdy Johanka z Březovic prodává tvrz Třebechovice, ke které tehdy Librantice patřily.

Historický význam použitých tinktur a figur komunálních symbolů Librantic v sobě skrývá narážku na původní název obce, části erbu majitelů z doby první písemné zprávy o obci a bývalou obchodní stezku i rychtu.

Znak obce

Blason znaku: V modrém štítě kosmé stříbrné břevno se vztyčeným modrým mečem provázené nahoře třemi (2, 1) kotouči, dole kosmo vztyčeným perem, vše zlaté.

„Jindřich Kroměšín z Březovic (jeho pečeť z roku 1438 s břevnem ve štítě a klenotem tří per, jak vidíme i ve znaku obce)“

Modrý štít logicky evokuje zdejší zaniklé i současné rybníky v katastru, neboť modrá je tradiční barvou vody. Heroldská figura stříbrného kosmého břevna (tj. bílého diagonálního pruhu) vychází z rodového erbu Kroměšínů z Březovic, kterým Librantice patřily v době první písemné zprávy o obci (prodeje z roku 1496). Obecná figura modrého meče vyjadřuje název obce Librantice, pocházející ze staroněmeckého „Lütbrant“ ve významu malý („lütt“) meč („brant“). Jedná se tak o přenesené tzv. heraldické mluvící znamení  ve smyslu známé latinské sentence „nomen omen = jméno znamení“. Obecná figura zlatého (tj. žlutého) pera pak byla převzata z klenotu tří per na přilbě erbu zmíněného šlechtického rodu, jak ukazuje historická pečeť. Obecné figury tří zlatých (čili žlutých) kotoučů symbolizují mince, neboť podél území obce procházela stará obchodní stezka a počet tří kotoučů (tj. mincí), připomíná tři vsi, Libníkovice, Divec a Svinary, které kdysi spadaly pod librantickou rychtu.

Vlajka obce

Vexilologický popis vlajky (praporu): Modrý list s bílým kosmým pruhem širokým třetinu délky listu, v pruhu kosmo modrý meč hrotem k hornímu rohu listu. Ve vlajícím poli tři (2, 1) kruhová pole, v žerďovém poli kosmo vztyčené pero, vše žluté.  Poměr šířky k délce listu je 2:3.

Na stožár vztyčovaná vlajka, nebo prapor pevně spojovaný s žerdí, představuje klasickou tzv. heraldickou vlajku (prapor), opakující všechny tinktury a figury znaku jejich převedením ze svislého štítu znaku do (vodorovně) obdélníkového vlajkového listu. Právě tímto heraldickým prvkem se vexilologická vlajka (prapor) stává nezaměnitelnou s jinými, často podobnými jen „pruhovanými“ vlajkami a snadno identifikovatelná i laikem, že náleží ke znaku dotyčné obce.

Více informací o Libranticích získáte zde.
Základní informace o vědních oborech – heraldice a vexilologii si můžete přečíst zde.