Znak a vlajka obce Cerekvice nad Bystřicí

Znak a vlajka (prapor) byly obci uděleny rozhodnutím předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky č. 20 ze dne 29. května 2007. Ikonografický historický význam dotyčných použitých tinktur a figur, navržených, schválených a udělených
i v praxi používaných komunálních symbolů Cerekvice nad Bystřicí je sice na první pohled zdánlivě všeobecný, ale ve své podstatě pozoruhodný.

Autor návrhu znaku a vljaky vycházel z místních klíčových historických skutečností (reálií).

Znak obce

Blason znaku: V červeno-modře polceném štítě vpravo stříbrný meč, vlevo zlatý rošt, obojí vztyčené.

Štít je heraldicky polcený (tj. svisle půlený) v tinkturách shodných s barvami (bílo-červeno-modrou trikolórou) České republiky (stříbrná/bílá a červená ze znaku Čech; stříbrná/bílá, červená a modrá ze znaku Moravy). Zlatá/žlutá pak odráží barvu lipových ratolestí, našeho národního odznaku slovanské vzájemnosti. Jednotlivé poloviny štítu obecního znaku tak zastupují světskou a duchovní moc (podstatu) ve své rovnováze.

Erb hrabat Browne

Červené pole, tj. v královské a staré zemské národní barvě krve a oběti i lásky a charity, s obecnou heraldickou figurou vztyčeného stříbrného (tj. bílého) meče připomíná veškerou bývalou vrchnost a majitele zdejší tvrze a posléze zámku. Za všechny vzpomeňme původem irský šlechtický rod hrabat Browne z Camus a Monte Annio, jehož členové se uplatnili v nejvyšších vojenských hodnostech evropských armád, včetně „naší“ císařsko-královské v 18. století. Klenotem na přilbě jejich rodového erbu orla byla obrněná paže s taseným mečem. V té souvislosti lze připomenout i nedalekou, co do počtu vojáků na území dnešní České republiky největší, bitvu svedenou dne 3. července 1866 u Hradce Králové (na Chlumu či u Sadové), která započala právě na řece Bystřici. V Cerekvici nad Bystřící proto začíná naučná stezka, provázející návštěvníky po nejvýznamnějších památkách této světoznámé tragické bitvy.

Sv. Vavřinec s roštem

Modrá barva druhého pole štítu je mimo jiné barvou víry, ale i oblohy a vody zmíněné řeky Bystřici a heraldická obecná figura roštu sv. Vavřince, tj. atributu umučení tohoto světce, symbolizuje nedaleký vrch Lysice či Vavřineček (309 m n. m.), se zříceninou barokní kaple sv. Vavřince, který býval místem slavných Svatovavřineckých poutí a slavností.

Poutní kaple sv. Vavřince na Lysici

Vlajka obce

Vexilologický popis vlajky: List tvoří dva svislé pruhy, červený s bílým mečem hrotem nahoru a modrý se žlutým roštem držadlem dolů. Poměr šířky k délce listu je 2:3.

Na stožár vztyčovaná vlajka, nebo prapor pevně spojovaný s žerdí, představuje
tzv. heraldickou vlajku (prapor), která vždy důsledně opakuje všechny tinktury i znakové figury převedené ze svislého štítu do vodorovně obdélníkového vlajkového listu. Výhodou takové vlajky (praporu) je její nezaměnitelnost s jinými (často podobnými vlajkami) a snadná identifikovatelnost (i laikem), že náleží k dotyčnému znaku obce.
Neboť u tzv. „hladkých“ vlajek (praporů), tvořených pouze geometricky uspořádanými barevnými plochami (poli či pruhy), viz např. státní vlajky, je dosažení originality mnohem obtížnější, třebaže „jednoduché“ vlajky jsou z povahy věci opticky a esteticky velmi výrazné a často zdařilé.

Základní informace o vědních oborech – heraldice a vexilologii si můžete přečíst zde.