Znak a vlajka obce Čeložnice

Komunální symboly udělené rozhodnutím předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky č. 9 ze dne 21. června 2018.

První písemná zpráva o obci pochází z roku 1131, kdy Čeložnice náležely olomouckému biskupskému statku v Šitbořicích. Na území obce jsou dvě památky zapsané ve státním seznamu nemovitostí kulturních památek. Uprostřed obce je zvonice postavená v roce 1854 a na ni jsou umístěny sluneční hodiny, které jsou zachovalou památkou dovednosti místních stavitelů. Další památkou je kříž u silnice na němž je vyryt letopočet 1802. Čeložnice se nacházejí na jižním úpatí Chřibů. Zastavěné území je obklopeno zemědělsky intenzivně využívanou krajinou. 

Při tvorbě návrhu komunálních symbolů, znaku a vlajky, vycházel pan heraldik a vexilolog PhDr. Zdeněk Kubík, z historických pečetí i razítek obce vždy se třemi figurami – sazenicí vinné révy nebo lopaty, hroznu a kosíře či srpu.

Znak obce

Blason znaku: Modro-zeleně zlatým vydutým klínem polcený štít. V klínu vztyčená černá lopata na červené násadě, vpravo svěšený zlatý vinný hrozen se stříbrným stonkem s úponky, vlevo stříbrný srp se zlatou rukojetí.

Historické razítko obce Čeložnice
Historické razítko obce Čeložnice

Heroldská (tj. geometrická) figura zlatého (tj. žlutého) vydutého klínu připomíná žlutou smůlu, z níž se kdysi „vařil“ kolomaz, čemuž odpovídá i obecná (tj. všeobecně známá) figura kolomaznické lopaty v tomto klínu. Obecné figury hroznu a srpu jsou jasnými motivy vinohradnictví a zemědělství. Obloukové vydutí černého klínu a díky tomu zaoblení zeleného pole štítu evokuje charakter místní zvlněné krajiny, rozprostírající se na jižním úpatí Chřibů. Modrá barva odkazuje na obcí protékající Čeložnický potok i studánku a pramen U Kolomaznice, ale i oblohu a čisté povětří. Zelená barva jednoznačně symbolizuje venkovský a zemědělský ráz, okolní lesy, pole a louky, ale všeobecně celou přírodu i odpočinek a obnovu, rekreační oblast Pastviny, neboť zelená je barvou naděje.

Vlajka obce

Vexilologický popis vlajky: List dělený žlutým horním vydutým klínem na žerďové modré a vlající zelené pole. V modrém poli svěšený žlutý vinný hrozen s bílým stonkem s úponky, v klínu vztyčená černá lopata na červené násadě a v zelném poli bílý srp se žlutou rukojetí a ostřím k žerďovému okraji. Poměr šířky k délce listu je 2:3.

Na stožár vztyčovaná vlajka, nebo prapor (pevně spojovaný s žerdí), opakuje všechny výše popsané tinktury a figury jejich důsledným převedením ze svislého štítu do vodorovně obdélníkového listu vlajky (praporu) o stranovém poměru šířky k délce 2:3, závazně stanoveném dle státní vlajky České republiky. Jedná se o tzv. heraldickou vlajku, nezaměnitelnou, identifikovatelnou a dobře poznatelnou i laikem, právě díky své úplné obsahové shodě s podobou znaku.

Více informací o obci Čeložnici získáte zde.
Základní informace o vědních oborech – heraldice a vexilologii si můžete přečíst zde.