Znak a vlajka obce Žernovice

Znak a vlajka (prapor) byly obci Žernovice uděleny rozhodnutím předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky č. 27 dne 4. dubna 2019.

Socha sv. Jana Nepomuckého s atributem pěti hvězd kolem hlavy, dle známé legendy.

Jméno obce se v písemných pramenech objevuje poprvé už v roce 1334. Častější zmínky pocházejí až z konce 16. století. Obec náležela k helfenburskému panství, později spadala do libějovického panství. Na návsi se dochovala kaple z roku 1892, která je zasvěcena sv. Janu Nepomuckému.

 

 

Při tvorbě návrhu komunálních symbolů vycházel jejich autor PhDr. Zdeněk Kubík z místních klíčových geografických a historických skutečností (reálií).

Znak obce

Blason znaku: V modrém štítě vztyčený zlatý dubový list mezi dvěma stříbrnými žernovy s položenými černými kypřicemi. Nahoře pět (3, 2) zlatých hvězd, dole stříbrný vrch s černou kobylí hlavou s krkem.

Žernov – mlýnský kámen

Modrá barva štítu evokuje (hvězdnou) oblohu, ale i místní rybníčky a Žernovický potok, je svatojánským atributem vody. Heroldská (čili geometrická) figura stříbrného (tj. bílého) vrchu s obecnou figurou černé kobylí hlavy jasně symbolizuje zdejší Kobylí horu a kamenolom. Jedná se tak o klasické heraldické tzv. mluvící znamení ve smyslu známé latinské sentence „nomen omen = jméno znamení“. Tuto skutečnost zdůrazňují obecné figury dvou stříbrných (tj. bílých) žernovů (čili mlýnských kamenů), jasně vyjadřující název obce Žernovice, související zřejmě s prastarou těžbou a zpracováním kamene, mimo jiné, právě na žernovy. Počet dvou kamenů pak může vyjadřovat dvě žernovické osady Hořejší a Dolejší Chalupy. Obecná figura zlatého (tj. žlutého) dubového listu je zřejmým mluvícím znamením vsi Dubovice, části obce Žernovice. Obecné figury pěti zlatých (tj. žlutých) hvězd jsou převzaty z celosvětově známé „hvězdné“ svatozáře sv. Jana Nepomuckého, patrona místní kaple a celé obce.

Vlajka obce

Vexilologický popis vlajky: Modrý list, z jeho dolního okraje vyniká bílý vrch do poloviny šířky listu, v něm černá kobylí hlava s krkem. V modrém poli bílý žernov s položenou černou kypřicí mezi šesticípou hvězdou a vztyčeným dubovým listem, obojí žluté. Poměr šířky k délce listu je 2:3.

Návrh (na stožár vztyčované) obecní vlajky nebo praporu (pevně spojovaného s žerdí) obsahuje všechny výše popsané tinktury i (opakující se) figury jejich vexilologicky vhodnou derivací (zjednodušením) ze svislého štítu do vodorovně obdélníkového listu vlajky (praporu), přičemž dbá na to, aby byla alespoň jednou zastoupena každá z četných obecných figur znaku. Zatímco v případě blasonu (popisu) znaku není třeba oficiálně uvádět počet hrotů (cípů) hvězd, neboť základní heraldická hvězda je vždy šestihrotá (popisuje se tedy pouze odlišný, vyšší nebo nižší, počet hrotů hvězdy) u popisu vlajky (praporu) je u šesticípých hvězd nutné počet cípů zmínit, protože základní vexilologickou hvězdou je naopak hvězda pěticípá a odlišný počet cípu se proto musí hlásit.

Více informací o obci Žernovice získáte zde.
Základní informace o vědních oborech – heraldice a vexilologii si můžete přečíst zde.