Znak a vlajka obce Martínkov

Martínkov je malebná vesnice, která leží 9 km severozápadně od Moravských Budějovic. Obec má polohu tradiční slovanské vesnice, neboť staří Slované zakládali svá sídla tak, aby ležela naproti východu slunce.

Název obce nebyl vždy jednoznačný, nýbrž se vyvíjel. Původní jméno také nebylo Martinkov, ale Martinice. Pojmenování vsi bylo asi odvozeno od křestního jména Martin, nebo Martínek.

Znak obce

Blason znaku: V červeném štítě dva zlaté přivrácené válečné cepy se zkříženými tlouky, pod nimi ze zlatého stoupajícího půlměsíce vyrůstá zelená paví kyta, na ní položená zlatá hvězda.

Obecní znak Martínkova byl vytvořen na základě jedinečných historických skutečností. Martínkovu se dříve říkalo Červený nebo Horoucí Martínkov, podle červeného podloží celého zdejšího území, způsobeného výskytem oxidu železa. Proto byla jako základní barva štítu znaku použita červená.

Zlaté čili žluté válečné (tj. hroty okované) cepy představují revoluční tradice , neboť Martínkov byl na Moravě jedním z center husitského hnutí (po Jevišovicích) a v roce 1775 bylo na panství lesonickém, pod které tehdy Martínkov patřil, největší selské povstání, jehož střediskem byl právě Martínkov. Cepy jsou ve štítě zobrazeny tak, aby kromě zmíněných událostí navíc připomínaly i počáteční písmeno (monogram) obce.

Znamení zobrazené v dolní části štítu obecního znaku je tzv. klenotem na přilbě erbu rodu Martínkovských z Rozseče, který držel ves ze všech majitelů nejdéle a přijal její název coby příjmení Martínkovský ke svému staršímu přídomku z Rozseče (u Telče). Půlměsíc i hvězda jsou tradičně zlaté (žluté) a tři paví pera (staročesky tzv. kyta) logicky zelené barvy. Návrh znaku dle dobových podkladů a po odborné konzultaci s historikem PhDr. Janem Perničkou graficky ztvárnil Miroslav Magni z Jemnice.

Vlajka obce

Vexilologický popis vlajky: List tvoří tři svislé pruhy, žlutý, červený a žlutý, v poměru 1:5:1. V červeném pruhu žlutá krokev vycházející z horní třetiny vnitřních stran žlutých pruhů a s vrcholem na středu dolního okraje. Poměr šířky k délce listu je 2:3.

Ze znaku obce byl odvozen i návrh vlajky neboli praporu. V jeho červeném poli nahrazují zkřížené cepy ze znaku žluté pruhy uspořádané tak, aby oba krajní společně s obrácenou krokví tvořily písmeno „M“. I tento návrh zpracoval pan Miroslav Magni z Jemnice.

Více informací o Martínkovu získáte zde.
Základní informace o vědních oborech – heraldice a vexilologii si můžete přečíst zde.