Znak a vlajka obce Tučín

Znak a vlajka (prapor) byly Tučínu uděleny rozhodnutím předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky č. 84 ze dne 11. května 2001.

Nejstarší písemná zmínka o Tučíně pochází z roku 1351. Jedná se o zápis v zemských deskách, podle kterého prodali Tobiáš a Beneš ze Štrálku urozeným mužům Janovi a Drslavovi, bratřím z Kravař, a jejich dědicům, čtyři lány se vším příslušenstvím, které drželi ve vsi Tučíně. Obec leží v okrese Přerov a v roce 2009 získala titul Vesnice Olomouckého kraje.

Historický význam použitých tinktur a figur, navržených, schválených a udělených i v praxi používaných komunálních symbolů Tučína, je na první pohled figurálně bohatý a vychází z pečetního znamení obce i několika erbů někdejších majitelů.

Travertinový lom v Tučíně (fotografie z roku 1938).

Znak obce

Blason znaku: Ve štítě stříbrný zvýšený vydutý hrot, v něm červená růže se zlatým semeníkem na zeleném stonku se dvěma listy překříženém dvěma modrými řemdihy. V pravém zeleném poli šikmo zlatá sekera ostřím doleva, v levém černém poli kosmo stříbrná radlice.

Ikonografický (historický) význam navrženého obecního znaku je následující: Znak tvoří tzv. heroldská figura hrotu (čili špice), jenž je stranovým opakem klínu. Stříbrný (tj. bílý) hrot je zvýšený (nahoru vysunutý a tím širší) i vydutý (dovnitř prohnutý) a symbolizuje zdejší naleziště sladkovodních vápenců (travertinů), viz např. bývalý travertinový lom. Zelená a černá barva horních dvou polích štítu logicky odkazuje na venkovský a zemědělský ráz okolní krajiny, což podtrhuje i obecná figura stříbrné (tj. bílé) radlice z historické pečeti Tučína. Všechny zbývající obecné figury ve znaku, tj. sekera, růže a řemdihy, jsou pak inspirovány pečetěmi šlechticů, kteří se postupně psali (jmenovali) „z Tučína“ na základě své tehdejší pozemkové držby. Za pozornost stojí řemdihy, tj. středověké ruční úderné zbraně v podobě koule s hřeby na násadě, rozličné délky a způsobu upevnění. Tři zkřížené řemdihy ve štítě byly totiž erbovním znamením rytířského rodu, který se psal dle svých sousedních sídel a majetku „z Dobrčic, z Říkovic, z Přestavlk i z Tučína “. Řemdihy proto vidíme v udělených znacích všech těchto moravských obcí na Přerovsku. Jen v případě Dobrčic je podoba řemdihu upravena na palcát, což ale byla obdobná zbraň. Ve starší heraldické literatuře popisovaná erbovní znamení sekery a zvláště pak růží na stoncích, jak vidíme ve znaku Tučína, mohla na těchto nezřetelných středověkých šlechtických pečetích ve skutečnosti představovat také řemdihy, neboť tvarově jsou si velmi podobné.

Znak obce Dobrčice

Znak obce Říkovice

Znak obce Přestavlky

Vlajka obce

Vexilologický popis vlajky (praporu): List tvoří pět vodorovných pruhů, bílý, černý, bílý, zelený a žlutý, v poměru 1:1:6:1:1. V prostředním pruhu červená růže se žlutým semeníkem na zeleném stonku se dvěma listy překříženém dvěma modrými řemdihy. Poměr šířky k délce listu je 2:3.

Na stožár vztyčovaná vlajka, nebo prapor pevně spojovaný s žerdí, představuje tzv. vexilologicko-heraldickou vlajku (prapor), opakující všechny tinktury znaku v podobě vodorovných pruhů, ale obsahuje jen obecné figury z hlavního pole (tj. hrotu) štítu znaku, jejich převedením do prostředního (širokého) bílého pruhů obdélníkového vlajkového listu. Právě tímto heraldickým prvkem se vexilologická vlajka (prapor) stává nezaměnitelnou s jinými, často podobnými jen „pruhovanými“ vlajkami a snadno identifikovatelná i laikem, že náleží ke znaku dotyčné obce.

Více informací o Tučínu získáte zde.
Základní informace o vědních oborech – heraldice a vexilologii si můžete přečíst zde.