Znak a vlajka obce Rácovice

Znak a vlajka (prapor) byly obci Rácovice uděleny rozhodnutím předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky č. 9 ze dne 21. června 2018.

Obec Rácovice se rozkládá na levém břehu rozlehlého Rácovického rybníka, který leží na říčce Bihance. Na návsi stojí kaple sv. Cyrila a Metoděje, postavená v roce 1901 a renovovaná v roce 2007. Charakteristickou součástí obce jsou lípy. První písemná zmínka o obci uvedená v Zemských deskách brněnských pochází z roku 1354 a pojednává o Ctiboru z Rácovic.

Znak a vlajka byly obci uděleny na základě žádosti podané panem starostou Ing. Františkem Zvěřinou. Autorem komunálních symbolů je Stanislav Kasík, který při jejich tvorbě vycházel čistě z veřejně známých místních reálií.

Kaple sv. Cyrila a Metoděje v Rácovicích.

Znak obce

Blason znaku: Červeno-modře polcený štít. Vpravo vyniká zlatý procesní patriarší kříž, dole přeložený otevřenou stříbrnou knihou ve zlatých deskách. Vlevo kapr provázený nahoře a dole vztyčeným lipovým listem s plodenstvím, vše zlaté.

Výšivka svatého Cyrila a Metoděje s jejich atributy

Znak tvoří tzv. heroldské polcení štítu (tj. geometrické svislé půlení) a četné tzv. obecné figury. Použité tinktury, tj. zlatá/žlutá, stříbrná/bílá, červená a modrá, korespondují s historickými znaky Čech a Moravy (tj. státními barvami bílo-červeno-modré trikolóry a vlajky České republiky) i národním lipovým odznakem (viz na vlajce prezidenta republiky i výložkách uniforem apod.). Modrá barva pak odkazuje též na Rácovický rybník, na jehož břehu se obec rozkládá, což podtrhuje obecná figura kapra, přičemž obecné figury lipových listů jasně symbolizují nejenom zmíněný národní odznak, ale i skutečné lípy v obci rostoucí. Obecné figury patriaršího procesního kříže a otevřené knihy jsou atributy našich evropsky významných patronů, sv. Cyrila a Metoděje, kterým je zasvěcena zdejší krásná kaple. Dvouramenný tzv. patriarší kříž je totiž odznakem hodnosti arcibiskupa, kterým byl sv. Metoděj a kniha pak symbolem sv. Cyrila (dříve Konstantina), filozofa i řeholníka a tvůrce našeho nejstaršího slovanského písma (zvaného Cyrilice).

Vlajka obce

Vexilologický popis vlajky: List tvoří červený žerďový pruh široký třetinu délky listu a modré pole. Z dolního okraje pruhu vyniká žlutý procesní patriarší kříž, dole přeložený otevřenou bílou knihou ve žlutých deskách. V žerďové polovině modrého pole kapr provázený nahoře a dole vztyčeným lipovým listem s plodenstvím, vše žluté. Poměr šířky k délce listu je 2:3.

Na stožár vztyčovaná vlajka, nebo prapor pevně spojovaný s žerdí, představuje tzv. heraldickou vlajku (prapor), důsledně opakující všechny tinktury a figury obou polí štítu znaku, jejich převedením do dvou proporčně upravených svislých pruhů obdélníkového vlajkového listu. Výhodou takové heraldické vlajky (praporu) je její nezaměnitelnost s jinými, často podobnými jen pruhovanými vlajkami a snadná identifikovatelnost i laikem, že náleží ke znaku dotyčné obce. Neboť u ryze vexilologických vlajek (praporů), tvořených pouze geometricky uspořádanými barevnými plochami (poli či pruhy), viz např. státní vlajky, je dosažení originality mnohem obtížnější, třebaže „jednoduché“ vlajky jsou z povahy věci opticky a esteticky velmi výrazné a často zdařilé, jako např. státní vlajka České republiky.

Více informací o obci Rácovice získáte zde.
Základní informace o vědních oborech – heraldice a vexilologii si můžete přečíst zde.