Znak a vlajka obce Staňkov

Znak a vlajka (prapor) byly Staňkovu uděleny rozhodnutím předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky č. 51 ze dne 21. dubna 2020, na základě usnesení zastupitelů č. 10 z 11. prosince 2019 a žádosti, kterou podala starostka obce Jana Srnec Karlovská dne 18. prosince 2019. První písemná zmínka o obci Staňkov pochází z roku 1654.

Svými parametry v České republice unikátní Staňkovský rybník s pozoruhodnou hrází, oddělující přímo navazující rybník Špačkov, byl autorovi PhDr. Zdeňkovi Kubíkovi hlavním inspiračním zdrojem při tvorbě obecního znaku a tvoří jeho ústřední motiv.

Znak obce

Blason znaku: V zeleném štítě stříbrný kotouč se třemi modrými vlnitými břevny přeloženými vztyčenou zlatou ostrví a v koutech provázený vztyčeným odvráceným zlatým lipovým listem.

Erb se zlatou ostrví rybníkáře Mikuláše Rutharda z Malešova (+1576), zakladatele Staňkovského rybníka .

Zelený štít symbolizuje lesnatý katastr této jihočeské obce, ležící na hranicích s Rakouskem. Dominantní obecná figura stříbrného (tj. bílého) kotouče (kruhové plochy) s heroldskými čili geometrickými figurami modrých vlnitých břeven (tj. vodorovných pruhů) připomíná dva zdejší navazující rybníky, Staňkovský (jeden z nejhlubších i největších v České republice) z poloviny 16. století a Špačkov, který byl od něho později oddělen. Obecná figura zlaté (čili žluté) ostrve v kotouči je převzatá z erbu (modrého štítu s obrněnou paží držící zlatou ostrev) stavitele tohoto rybníka Mikuláše Rutharda z Malešova (+1576) a zároveň evokuje dlouhou hráz se silnicí a ostrovem, respektive poloostrovem, která oba sousední rybníky odděluje, původně tvořily jeden celek. Ostrev je osekaný kmen s pahýly větví (suky) a ve středověku sloužil jako žebřík ke zlézání hradeb. Obecné figury dvou zlatých (tj. žlutých) lipových listů jsou naším národním symbolem (slovanské vzájemnosti), státním odznakem, který proto vidíme na vlajce prezidenta republiky, ale i výložkách uniforem apod. Označují skutečnost, že Staňkov byl a je pohraniční českou obcí.

Vlajka obce

Vexilologický popis vlajky: Zelený list s bílým kruhovým polem se třemi modrými vodorovnými vlnitými pruhy, přeloženými vztyčenou žlutou ostrví. V horním rohu kosmo, v horním cípu šikmo vztyčený lipový list, oba žluté. Poměr šířky k délce listu je 2:3.

Návrh na stožár stoupající obecní vlajky nebo praporu pevně spojovaného s žerdí opakuje všechny výše popsané tinktury a figury jejich převedením ze svislého štítu znaku do vodorovně obdélníkového listu vlajky (praporu) o stranovém poměru šířky k délce 2:3. Jedná se tak o klasickou heraldickou vlajku, která je nezaměnitelná, a proto i laikem plně identifikovatelná, právě svou shodou s podobou znaku, ze kterého vychází.

Více informací o obci Staňkov získáte zde.
Základní informace o vědních oborech – heraldice a vexilologii si můžete přečíst zde.