Znak a vlajka obce Čímice

Znak a vlajka (prapor) byly obci uděleny rozhodnutím předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky č. 51 ze dne 21. dubna 2020. První písemná zpráva o obci pochází z roku 1543.

Autor komunálních symbolů Stanislav Kasík využil pro jejich tvorbu tradičních atributů sv. Cyrila a Metoděje, patronů nepřehlédnutelné dominanty obce, ale i erbu knížat z Lambergu, zdejší poslední vrchnosti.

Znak obce

Blason znaku: Zelený štít s polcenou patou. Nahoře zkřížený procesní tlapatý kříž a berla závitem doleva, obojí zlaté a dole přeložené rozevřenou stříbrnou knihou s červenými deskami. Pata vpravo stříbrno-modře třikrát dělená, vlevo červená.

Erb knížat z Lambergu.

Dominantní zelená barva znaku přirozeně symbolizuje okolní přírodu, venkovskou zemědělskou krajinu a lesy i vrchy. Tzv.  patu, tj. dolní třetinu štítu, tvoří heroldské (geometrické) figury (jednotlivá pole se stříbrnou čili bílou, modrou a červenou tinkturou) prvotního rodového erbu z polepšeného knížecího znaku Lambergů, poslední vrchnosti obce. Obecné (všeobecně známé) figury – kříž, berla a kniha –  jsou dobře známými atributy slovanských věrozvěstů a patronů Evropy, sv. Cyrila a Metoděje, kterým je zasvěcena místní kaple i celá obec.

Mezi lety 1840 a 1890 byla v obci postavena kaple zasvěcena sv. Cyrilovi a Metodějovi. Ačkoliv je kaple historicky „mladá“, přesto je nepřehlédnutelnou dominantou obce a jejím duchovním centrem.
Svatý Cyril a Metoděj s křížem, berlou a knihou.

Vlajka obce

Vexilologický popis vlajky: List tvoří dva vodorovné pruhy v poměru 5:3. V horním zeleném pruhu zkřížený procesní tlapatý kříž a berla závitem k vlajícímu okraji listu, obojí žluté a dole přeložené rozevřenou bílou knihou s červenými deskami. Dolní pruh polcený, v žerďové polovině čtyři vodorovné pruhy střídavě bílé a modré, vlající polovina červená. Poměr šířky k délce listu je 2:3.

Na stožár vztyčovaná vlajka, nebo prapor pevně spojovaný s žerdí, představuje tzv. heraldickou vlajku (prapor), důsledně opakující všechny tinktury a figur, jejich převedením ze svislého štítu znaku do vodorovně obdélníkového vlajkového listu. Výhodou takové heraldické vlajky (praporu) je její nezaměnitelnost s jinými, často si velmi podobnými (jen pruhovanými) vlajkami a snadná identifikovatelnost i laikem, že náleží ke znaku dotyčné obce. Neboť u ryze vexilologických vlajek (praporů), tvořených pouze geometricky uspořádanými barevnými plochami, viz např. státní vlajky, je dosažení originality mnohem obtížnější, třebaže „jednoduché“ vlajky jsou z povahy věci opticky a esteticky velmi výrazné a často zdařilé, jako např. státní vlajka České republiky.

Více informací o obci Čímice získáte zde.
Základní informace o vědních oborech – heraldice a vexilologii si můžete přečíst zde.