Znak a vlajka obce Záluží

Znak a vlajka obce Záluží

Počátky obce jsou úzce spjaté s rodem pánů Zajíců z Valdeka (Hazmburka) a existencí zdejšího Hrádku (zcela zaniklého hradu u Záluží) v rámci valdeckého panství. V roce 1901 postavená romantická věž s cimbuřím (na kopci) s názvem Hrádek (na hranicích katastru) nemá sice se středověkou fortifikací, snad kromě druhotně použitého stavebního materiálu, již nic společného, je ale výraznou dominantou obce a celého okolí.

Návrhy komunálních symbolů (znaku a vlajky) vychází z nejstarší historie Záluží, včetně toponymie a dalších místních reálií.

Znak obce

Blason znaku: Modro-zlatě cimbuřově dělený štít se zelenou patou s běžícím zlatým zajícem.

Hlavní heroldskou figurou štítu obecního znaku je právě proto cimbuřový řez, modro-zlatě dělící štít, přičemž obě tinktury (zlatý kov, zobrazovaný žlutě a modrá barva) jsou převzaté ze čtvrceného rodového erbu Zajíců z Valdeka (Hazmburka) s figurami zajíce a kančí hlavy (širokého rozrodu Buziců). Zelená pata štítu (tj. jeho dolní třetina), coby druhá heroldská figura, evokuje louku (trávník či pažit), tedy lučinu nebo luh. Je tak důležitým tzv. heraldickým mluvícím znamením obce Záluží. Obecnou figurou znaku je zlatý (tj. žlutý) běžící zajíc v zelené patě štítu, dle základní heraldické podmínky o kladení kovových (tj. zlatých či stříbrných) figur do barvy (červené, modré, zelené, černé), nebo naopak barevných figur do kovu. Opět je převzatý z erbu Zajíců, coby jejich rodové mluvící znamení, zároveň jde o zvíře přirozeně žijící v okolních hájích a luzích.

Vlajka obce

U takto výrazného znaku (jehož kresba se může autorskou stylizací v průběhu času měnit a mírně lišit, ale blasonem přesně definovaná kompozice tinktur a figur štítu zůstává) je logické, že i návrh (na stožár vztyčované) vlajky nebo praporu (spojeného s žerdí) opakuje všechny výše popsané tinktury a figury jejich převedením ze štítu do listu vlajky (praporu) o stranovém poměru šířky k délce 2:3 (dle státní vlajky České republiky).
V případě popisu vlajky (praporu) se však nemluví o zlaté tinktuře kovu (tak jako na hmotově pevném štítě), ale žluté barvě (vlající) tkaniny.

Základní informace o vědních oborech – heraldice a vexilologii si můžete přečíst zde.