Znak a vlajka městyse Ostrovačice

Znak a vlajka městyse Ostrovačice

Znak městyse Ostrovačice vychází z původních starých pečetí. Nejstarší popsaná pečeť pochází z roku 1655. Otisk ani vyobrazení této pečeti se nedochovalo. Oválná pečeť z roku 1746 má v pečetním poli vlnitý vinný kmen podpíraný tyčí a na něm čtyři hrozny a devět malých listů.

Pečeť městyse Ostrovačice s opisem: Pečeť městyse Ostrovačice, opis: Opis pečeti: WOSTROWASCHITSKY 1746.

Pečeť městyse Ostrovačice, opis pečetě: WOSTROWASCHITSKY 1746.

Znak městyse

Blason znaku: V zeleném štítě vinný stonek se čtyřmi hrozny a čtyřmi listy obtočený kolem tyče, vše zlaté.

Schválený a udělený obecní znak je doslovným heraldickým přepisem historické pečetní symboliky. Motiv z pečetí a razítek byl „pouze“ vhodně heraldicky stylizován a převeden do znakového štítu, neboť štít je podmínkou každého heraldického znaku. Současně byly doplněny ideální heraldické tinktury znaku, zlatá (tj. žlutá) a zelená, která představuje barvu naděje, obnovy, zemědělství, venkova, krajiny lesů, luk a polí i odpočinku a rekreace. Pečetní znamení si Ostrovačice zvolily z vinné révy, která kdysi byla velmi důležitou zemědělskou plodinou a zachovaly si je i po svém povýšení na městys.

Vlajka městyse

Vexilologický popis vlajky: Žlutý list se zeleným kosmým pruhem vycházejícím z první poloviny horního okraje a horní poloviny žerďového okraje do dolní poloviny vlajícího a druhé poloviny dolního okraje listu. Uprostřed žlutý vinný hrozen se žlutým listem. Poměr délky k šířce listu je 2:3.

Z historie městyse Ostravačice
Ostrovačicko bylo osídleno již v mladší době kamenné. První písemná zpráva o obci se hlásí k roku 1048 v souvislosti se založením benediktinského kláštera v Rajhradě u Brna. Další písemná zpráva pochází z roku 1255, kdy je zmíněna zdejší fara. Král Václav I. dal právo opatovi pražského břevnovského kláštera ji obsazovat. V obci stojí kostel sv. Václava a sv. Jana Křtitele z 12. až 13. století, který byl v letech 1718 až 1719 prodloužen. Osudy sdílela obec s rajhradským klášterem a hradem Veveří. Dne 9. září 1842 povýšil císař Ferdinand I. ves na městečko s právem čtyř výročních trhů, ale znakové privilegium tehdy nedostaly. Schválený a udělený obecní znak je proto doslovným heraldickým přepisem historické pečetní symboliky obce.

Základní informace o vědních oborech – heraldice a vexilologii si můžete přečíst zde.