Znak a vlajka obce Klokočov

Znak a vlajka obce Klokočov

Příklad stylizované heraldické kresby dle místních významných reálií.

Znak obce

Blason znaku: Ve stříbrném štítě s červenou patou zelená vykořeněná lípa.

Při tvorbě návrhu komunálních symbolů byla inspirací existence místní tzv. Klokočovské lípy (zvané též Tisíciletá, Karlova či Královská), která patří mezí nejstarší památné stromy v Čechách, obec ji již dávno přijala za svůj osobitý symbol a dnes ji užívá jako „logo“.
Protože je tato unikátní mohutná lípa úzce spojena s českými dějinami (v legendách dokonce s osobami sv. Václava a Karla IV. atd.), spočívá ve štítu tvořeném zemskými (bílo-červenými) barvami. Štít je tedy stříbrný (tj. v praxi bílý) s červenou patou (tj. heroldskou figurou symbolizující půdu).
Samotná tzv. obecná figura vykořeněné lípy je dle heraldických pravidel a zvyklostí náležitě (dvojrozměrně) stylizována s výraznými srdčitými lipovými listy na větvích silného kmene a s viditelnými kořeny. V této podobě se heraldicky nazývá lípou vykořeněnou, tj. právě s viditelnými kořeny.

Vlajka obce

Vexilologický popis vlajky: List tvoří dva vodorovné pruhy, bílý a červený, v poměru 2:1. Uprostřed zelená vykořeněná lípa. Poměr šířky k délce listu je 2:3.

Základní informace o vědních oborech – heraldice a vexilologii si můžete přečíst zde.