Znak a vlajka obce Horní Štěpánov

Znak a vlajka obce Horní Štěpánov

Původní předloha a nyní i řádná heraldická kresba návrhu znaku obsahuje tradiční a charakteristické symboly (tzv. obecné figury) vyjadřující na prvním místě patrocinium místního kostela sv. Vavřince a rovněž pak zemědělský charakter obce. Je zde tedy rošt, coby atribut sv. Vavřince a radlice s krojidlem (hlavní části pluhu). Sporná je pouze figura krojidla, mohlo by se totiž, dle předlohy či starších pramenů, jednat též o srp, nakonec jsme se ale přiklonili k heraldickému ztvárnění krojidla, neboť s ním se figura radlice nejčastěji pojí i v případě symboliky jiných vsí.

Předložený návrh obecního znaku vychází z  heraldicky náležitě upravené kresby „štítového znamení“ užívaného v obci jakožto historického symbolu na základě starších pramenů, ovšem dosud v heraldicky nepřijatelné podobě ztvárnění figur a bez tinktur.

Znak obce

Blason znaku: Červeno-zeleně polcený štít. Vpravo vztyčený rošt sv. Vavřince, vlevo nahoře vztyčená radlice, dole postavené krojidlo ostřím vpravo, všechno zlaté.

Zachována je původní kompozice polceného štítu a jako nejvhodnější barvy se jeví červená, liturgická barva mučednictví sv. Vavřince, a zelená (s ohledem na radlici a krojidlo). Dle heraldických pravidel o kladení kovu na barvu (či barvy na kov) pak volíme zlatou tinkturu pro všechny tři obecné figury znaku. Poloha figur ve štítu (a jeho stran) se vyjadřuje vždy z pozice nositele (nikoliv pozorovatele) znaku (čili obráceně).

Vlajka obce

Vexilologický popis vlajky:  List tvoří dva svislé pruhy, červený se vztyčeným roštěm sv. Vavřince a zelený se vztyčenou radlicí nad postaveným krojidlem ostřím k žerdi, všechno žluté. Poměr šířky k délce listu je 2:3.

U takto výrazného znaku je logické, že i návrh (na stožár vztyčované) vlajky (nebo praporu, v případě pevného spojení se žerdí) opakuje podobu znaku jeho převedením (tzn. rozpuštěním) do listu vlajku (praporu) o stranovém poměru šířky k délce 2:3, dle státní vlajky České republiky. V případě popisu vlajky (praporu) se pochopitelně nemluví o zlaté (jako na hmotově pevném štítě), ale žluté barvě tkaniny. 

Základní informace o vědních oborech – heraldice a vexilologii si můžete přečíst zde.